Klauzula informacyjna RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce. Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:
Administrator danych osobowych Administrator danych osobowych „Fundacja na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych – Nowa Szansa”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP 7010484569 i KRS 0000557546 (PolecajPrawnika.pl);
Dane kontaktowe administratora Można się z nami skontaktować:
 1. telefonicznie na nr: +48 602 513 112;
 2. na adres e-mail: rodo@polecajprawnika.pl;
 3. pisemnie, na adres: „Fundacja na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych – Nowa Szansa”, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa;
 4. poprzez formularz elektroniczny na stronie: https://www.polecajprawnika.pl/kontakt/.
Inspektor ochrony danych osobowych Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
 1. zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z serwisu PolecajPrawnika.pl, aby umożliwić korzystanie przez Ciebie z usług podmiotów współpracujących z PolecajPrawnika.pl (Prawników), w szczególności poprzez udostępnienie Twoich danych Prawnikowi, gdy zawrzesz z nim umowę za pomocą serwisu PolecajPrawnika.pl – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. analizy roszczeń przed zawarciem umowy – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jakim jest przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dane będą przetwarzane do przekazania wyników analizy;
 3. marketingu produktów lub usług PolecajPrawnika.pl (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług;
 4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług PolecajPrawnika.pl – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji usług PolecajPrawnika.pl w tym w zakresie obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, czat, e-mail, rozmowy telefoniczne);
 5. kontaktu na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu;
 6. profilowania/grupowania (tj. prowadzenia analiz, które mogą dotyczyć również danych osobowych, oraz grupowania klientów – w celu dostosowania naszych produktów lub usług oraz ich marketingu do Twoich preferencji, a także do preferencji zidentyfikowanych przez nas określonych grup klientów) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi PolecajPrawnika.pl lub Prawników (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, sms-owych lub e-mailowych) – co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących klientów oraz poziomu ich zadowolenia z usług PolecajPrawnika.pl lub usług Prawników;
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 9. wypełniania ciążących na PolecajPrawnika.pl obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 10. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby PolecajPrawnika.pl (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie PolecajPrawnika.pl, tworzenie modeli statystycznych) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
 11. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji PolecajPrawnika.pl (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów/aplikacji PolecajPrawnika.pl.
Przetwarzanie danych przez Prawników Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług podmiotów współpracujących z PolecajPrawnika.pl (Prawników) i za pomocą serwisu PolecajPrawnika.pl zgłosisz sprawę PolecajPrawnika.pl – wykonując zawartą z Tobą umowę o korzystanie z serwisu PolecajPrawnika.pl – udostępni danemu Prawnikowi Twoje dane w zakresie niezbędnym do tego, by mógł on wykonać wybraną przez Ciebie usługę. Prawnik będzie wtedy przetwarzać Twoje dane jako osobny administrator w celu wykonania zawartej przez niego z Tobą umowy o świadczenie wybranej przez Ciebie usługi i samodzielnie będzie ponosić odpowiedzialność z tym związaną. Będziesz mógł też odrębnie udzielić Prawnikowi zgód na przetwarzanie przez niego Twoich danych w innych celach. Prawnik, realizując własne cele (np. marketing), będzie mógł też korzystać z narzędzi udostępnianych mu przez PolecajPrawnika.pl. Wtedy serwis PolecajPrawnika.pl będzie kierować do Ciebie marketing, rekomendacje lub informacje o promocjach w imieniu takiego Prawnika.
Przetwarzanie danych Partnerów i Prawników Jeśli uczestniczysz w programie partnerskim PolecajPrawnika.pl Twoje dane są gromadzone i przetwarzane na zasadach opisanych w Regulaminie i Polityce Prywatności Programu Partnerskiego. PolecajPrawnika.pl nie udostępnia i nie powierza Partnerom danych osobowych Klientów w formie innej niż zaanonimizowana, za wyjątkiem przypadków gdy Klient udzieli lub udzielił Partnerowi zgód na przetwarzanie danych w innych celach. Dane osobowe Partnerów, Prawników i ich pracowników są przetwarzane na podstawie umów bilateralnych z serwisem PolecajPrawnika.pl. W zakresie nie objętym powyższymi ustaleniami zastosowanie mają zapisy niniejszego dokumentu.
Profilowanie/grupowanie Informujemy, że dokonujemy profilowania/grupowania klientów, aby w sposób możliwie odpowiadający ich i Twoim preferencjom świadczyć nasze usługi oraz kierować reklamy, przypomnienia, rekomendacje i promocje. Takie profilowanie/grupowanie może być dokonywane na podstawie następujących danych:
 1. aktywności na stronie PolecajPrawnika.pl;
 2. geolokalizacji;
 3. wieku;
 4. godzin korzystania z usług PolecajPrawnika.pl;
 5. czasu ostatniej aktywności na stronie PolecajPrawnika.pl;
Wyjaśniamy przy tym, że PolecajPrawnika.pl nie stosuje inwazyjnych praktyk profilowania i śledzenia w celach marketingowych lub reklamowych. Możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając do nas e-mail na adres: rodo@polecajprawnika.pl, dzwoniąc na numer: +48 602 513 112 lub kontaktując się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://www.polecajprawnika.pl/kontakt/.
Kategorie odbiorców danych Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 1. Prawnicy – współpracujące kancelarie prawne i prawnicy;
 2. Partnerzy – wydawcy, reklamobiorcy i podmioty współpracujące w ramach programu partnerskiego PolecajPrawnika.pl;
 3. podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z serwisem PolecajPrawnika.pl;
 4. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 5. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 6. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w związku z korzystaniem z usług reklamowych i narzędzi statystycznych takich serwisów jak Microsoft, Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, YouTube i Twitter lub usług związanych z obsługą Newslettera, udostępniania treści i systemu CRM takich serwisów internetowych jak MailChimp, HubSpot, AdRoll, Slack, WhatsApp, zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
Okres przechowywania danych Twoje dane będziemy przetwarzać:
 1. w celu zawarcia i wykonania umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 3. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług PolecajPrawnika.pl – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 4. w celu profilowania/grupowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 5. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 7. wypełniania obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 8. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 9. w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji PolecajPrawnika.pl – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
Twoje prawa Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wycofania zgody na pliki Cookies; w celu skorzystania z powyższego prawa możesz wycofać zgodę bezpośrednio na stronie https://www.polecajprawnika.pl/polityka-plikow-cookies/
 5. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z PolecajPrawnika.pl: poprzez e-mail rodo@polecajprawnika.pl telefonicznie: +48 602 513 112 poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://www.polecajprawnika.pl/kontakt/
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Prawo do wycofania zgody Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko przetwarzania danych, które PolecajPrawnika.pl będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: rodo@polecajprawnika.pl, zadzwonić na numer: +48 602 513 112 lub skontaktować się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://www.polecajprawnika.pl/kontakt/. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Prawo do sprzeciwu Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez PolecajPrawnika.pl w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na adres: rodo@polecajprawnika.pl, dzwoniąc na numer: +48 602 513 112 lub kontaktując się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://www.polecajprawnika.pl/kontakt/. PolecajPrawnika.pl nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że PolecajPrawnika.pl wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku PolecajPrawnika.pl zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, na korzystanie z serwisu PolecajPrawnika.pl oraz realizacji pozostałych ww. celów. W zakresie, w którym PolecajPrawnika.pl przetwarza dane na podstawie zgody – zgoda nie musi być przez Ciebie wyrażona w celu skorzystania z usług PolecajPrawnika.pl.